Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  OLD LEGISLAȚIA

OLD LEGISLAȚIA

»»  Traficul de fiinţe umane

HG nr.898 din  30.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privirela organizarea și funcționarea Serviciului de asistențăși protecție a victimelor traficului de ființe umane și a standardelor minime de calitate

HG nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire 

HG nr. 484 din 26.06.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014 - 2016 şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 

HG nr. 270 din 28.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul  intersectorial de cooperare pentru identificarea,  evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului

LEGEA Nr. 15 din  17.02.2005 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii  transnaţionale organizate

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343374

 

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000 

 

LEGE Nr. 17 din  17.02.2005 pentru ratificarea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312791

 

Protocol privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15.11.2000

 

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_Romanian.pdf


Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313051


Hotărirea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova cu privire 
la practica aplicării legislaţiei in cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii Nr.37 din 22.11.2004
 


Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului naţional Nr.472 din 26.03.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327523


Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere 
a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern Nr. 559 din  31.07.2012
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344323 


Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane nr. 1362 din 29.11.2006
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=318737


Hotărirea Guvernului cu privire la crearea centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane Nr.847 din 11.07.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328567


Hotărire privind aprobarea Regulamentului-cadru al Comisiilor teritoriale 
pentru combaterea traficului de fiinţe umane Nr.234 din 29.02.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327149


Hotărirea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere 
a copiilor şi adulţilor - victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neinsoţiţi Nr.948 din 07.08.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328840

 

Hotărirea Parlamentului privind aprobarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-2011 nr. 257-XVI din 05.12.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330608

 

Lege privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane nr.42-XVI din 06.03.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327709

 

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane nr. 33 din 20 februarie 2012.
http://mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/ordin%20(1).PDF 


Ghid cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane

http://mpsfc.gov.md/file/Ghid.pdf

 

 

»»  Violenţa

Lege cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei in familie nr.45-XVI din 01.03.2007
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327246

 

Hotărirea Guvernului Nr. 1344 din 01.12.2008 cu privire la aprobarea Planului Naţional de acţiuni in domeniul prevenirii şi combaterii violenţei impotriva copilului pentru perioada 2009-2011
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329892

 

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie nr. 129 din 22.02.2010
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333807

 

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în familie nr. 1200 din 23.12.2010
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337208

»»  Drepturile omului

Conventia privind drepturile copilului si Protocolul Opţional la aceasta
http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/conventia_privind_drepturile_copilului_protocoale/

 

Lege cu privire la drepturile copilului Nr. 338 din 15.12.1994
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311654&lang=1

 

Legea cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor Nr. 137 din 29.07.2016 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366518 

 

Lege cu privire la protecţia martorilor şi altor participanti la procesul penal nr.105-XVI din 16.05.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328268

 

Hotărirea Guvernului pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare in evidenţă a copilului care rămine in ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu in muncă in străinătate nr. 290 din 15.04.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331326


Lege cu privire la ajutorul social nr. 133 din 13.06.2008
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=329197&lang=1

 

Hotărirea Guvernului pentru aprobarea Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012 nr. 1512 din 31.12.2008
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333822

»»  Oportunităţi Egale

Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei şi Protocolul Opţional
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=309701 


Lege cu privire la asigurarea egalităţii de şanse intre femei şi bărbaţi nr.5-XVI din 09.02.2006
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315674

 

Hotărirea Guvernului cu privire la aprobarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea, în perioada 2010-2012, a Programului Naţional nr. 933 din 31.12.2009
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333441

 

Planul  de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2013-2015, a Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015

 

Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2014-2015, a Observaţiilor Finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe marginea Raportului periodic patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei

 

 

 

 

»»  HIV/SIDA

Lege cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23-XVI din 16.02.2007 -
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=323271

Hotarirea Guvernului cu privire la instituirea Consiliului naţional de coordonarea programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA,infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei,Nr. 825 din 03.08.2005
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295363

Hotarîrea Guvernului nr. 1143 din 16.12.2010 Privind aprobarea Programului Naţional de Prevenire şi Control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337100

»»  Coduri

Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331268

Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=326970

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286229

Codul familiei nr. 1316-XIV din 26.10.2000

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286119

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md