print
TELENESTI
 - 
1107 Accesări

 

PREŞEDINTELE COMISIEI TERITORIALE

Ecaterina FURCULIŢĂ - vicepreşedintele raionului pe probleme sociale

tel. 0 258 220 56

SECRETARUL COMISIEI

Valeriu LAZARENCO- specialist principal în probleme juridice, Aparatul Preşedintelui 

tel. 0 258 22650

MEMBRII COMISIEI:

Ion LOZOVAN - procuror, Procuratura raională Teleneşti

Alexandru GUZUN - ofiţer superior de investigaţie, Serviciul Poliţie CRiminală, Inspectoratul de Poliţie Teleneşti

Eugenia IOXA - şef, Direcţia Generală Educaţie Teleneşti

Maria RUSU - inspector Superior, Biroul Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Teleneşti

Lilia BUGA - specialist principal în asistenţa medicală a mamei şi a copilului, IMSP, Spitalul Raional Teleneşti 

Irina DAŞCHEVICI - specialist superior, Oficiul Stare Civilă Teleneşti

Ionela POPA - psiholog, IMSP, Centrul de Sănătate Teleneşti 

Natalia POPOVICI - specialist în cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

Eugenia ROŞCA - preşedinte al ONG "Concordia"

 

 

Copyright © 2019 CN CTFU Toate drepturile rezervate.