print
Ședința de lucru privind identificarea posibilităților adiționale de re/integrare socială a persoanelor din comunitățile de romi
13.09.2017
374 Accesări

În contextul activităților inițiate de către Cancelaria de Stat în vederea identificării problemelor cu care se confruntă populația de etnie romă din țară, precum și a soluțiilor de redresare a situației, la 12 septembrie 2017, reprezentanţii autorităților publice centrale şi locale, partenerilor de dezvoltare și ONG-urilor comunităților de romi s-au întrunit în ședință de lucru pentru a discuta măsurile adiționale ce urmează a fi întreprinse cu scopul preveniriii traficului de ființe umane și a fluxului migrațional.

În cadrul evenimentului reprezentanții Biroului Migrație și Azi, Centrului pentru combaterea traficului de persoane, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au relatat date statistice referitor la readmisia cetățenilor moldoveni din Republica Federală Germană pe parcursul anului curent și acțiunile întreprinse pentru a diminua fenomenul migrației ilegale.

De asemenea a fost prezentată Nota informativă privind situația socială a cetățenilor de etnie romă din raioanele Briceni, Edineț, Glodeni, Rîșcani, Soroca, Ocnița, Hîncești, Călărași și Nisporeni, elaborată de către Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane. Recomandările trasate întru diminuarea fenomenelor discutate la ședință, vor definitivate în baza propunerilor suplimentare, după consultarea cu participanții.

Autoritățile publice și reprezentanții comunității rome au interacționat activ în runda de discuții.

Ulterior se preconizează o altă ședință de lucru pentru a stabili activități concrete ce urmează a fi realizate în parteneriat.

 

 

Copyright © 2018 CN CTFU Toate drepturile rezervate.