Abonare noutăţi
    
Urmărește-ne pe
Prima   »  Rapoarte   »  Naționale

Naționale

Raport privind realizarea Campaniei de informare cu genericul ”Invizibili printre noi”
19.06.2017
Raport privind realizarea Campaniei de informare cu genericul "Invizibili printre noi"
99 Accesări   
   
Raportul de monitorizare a gradului de implementare a Strategiei Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe pe perioada anului 2016
04.05.2017
Raportul de monitorizare a gradului de implementare a Strategiei Sistemului Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe pe perioada anului 2016 
318 Accesări   
   
   
Raport naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2015
27.05.2016
Raport_naional.pdfAnexa_1.pdfAnexa_2.pdfAnexa_3.pdf
1578 Accesări   
   
   
   
   
MANAGEMENTUL POLITICILOR DE STAT ÎN DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE. EXPERIENŢA REPUBLICII MOLDOVA
03.01.2014
Cercetarea de faţă s-a desfăşurat la iniţiativa Secretariatului Permanent al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane al Republicii Moldova în cadrul „Programului danez pentru combaterea traficului de persoane în Europa de est şi sud-est” (Danish Programme Against Human Trafficking in Eastern and South-Eastern Europe), implementat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Republica Moldova, şi Centrul internaţional „La Strada”, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei.Rezultatele cercetării prezentate în lucrarea de faţă, interpretările faptelor, concluziile şi recomandările reflectă punctul de vedere al autorului şi nu constituie în mod obligatoriu poziţia Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, misiunea în Moldova, a Centrului Internaţional „La Strada” sau a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei. Autor:Tatiana Fomina, Centrul International pentru Protecţia si Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”Chişinău, Republica Moldova
Vezi în : româna   русский   2730 Accesări   // 1316.861 Kb
   
Săptămâna AntiTrafic 15-20 octombrie 2013
09.12.2013
În perioada 15-20 octombrie 2013, în municipiul Chişinău, cât şi pe teritoriul Republicii Moldova au fost realizate un şir de acţiuni la nivel central şi local dedicate Campaniei naţionale “Săptămâna AntiTrafic”.Secretariatul Permanent (SP) al Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de
2101 Accesări   
INFORMAŢIE CU PRIVIRE LA REALIZĂRILE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE din I SEMESTRU al an. 2013
07.08.2013
Respectiva notă informativă are un caracter dihotomic, axîndu-se pe activitatea Comitetului naţional şi pe procesul de prevenire şi combatere a TFU prin prisma realizării Planului naţional. Astfel, pentru a reflecta asupra rezultatelor obţinute de către Comitetul naţional, ca punct de reper au fost utilizate şi analizate procesele-verbale şi hotărîrile emise de către Comitet în urma şedinţelor din 09.04.13 şi din 15.07.13. Din perspectiva realizării Planului Naţional, la elaborarea notei s-a ţinut cont de informaţia furnizată de către APC şi parteneri.
Vezi în : româna   english   20640 Accesări   // 289 Kb
   
RAPORT naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2012
17.07.2013
Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane continuă să fie o prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, acest fapt fiind exprimat prin politicile naţionale şi angajamentele faţă de rigorile internaţionale.RAPORT NAȚIONALAnexa 1Anexa 2Anexa 3
4928 Accesări   
Informaţie cu privire la activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
08.07.2013
Prezentul raport are ca scop reflectarea funcţionalităţii Comisiilor teritoriale (CT) pentru combaterea traficului de fiinţe umane (TFU) urmare a acţiunilor coordonate şi realizate pe parcursul anului 2012, la nivel local. Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (ediţia 2012) al Departamentului de Stat al SUA au scos în evidenţă necesitatea reinstituirii monitorizării asupra CT şi revitalizarea acestora. Instrumentele legale ce asigură dreptul de monitorizare a Comisiilor teritoriale se regăsesc în prevederile pct.91 din HG nr.472 din 26.03.2008 , prevederile pct.26 şi pct.27 din HG nr. 234 din 29.02.2008 şi directivele Deciziei Prim–ministrului nr. 2404-60 din 19 iulie 2012 , având drept scop implementarea politicilor naţionale antitrafic la nivel de CT. Reieşind din aceste prevederi, Secretariatul permanent (SP) a iniţiat o serie de acţiuni care să responsabilizeze CT în implementarea politicilor antitrafic la nivel local.
Vezi în : româna   english   2983 Accesări   // 621.234 Kb
   
1 2 »»

 

   

 

antitrafic, Combats trafficking in women and children, Campanie de conştientizare a fenomenului de trafic de persoane, antitrafic moldova, antitrafic gov md